kim oluyoruz belirsizliği #deneme

“…kulağınıza küpe olsun, kuralsızlığı örtmek için kurallardan daha kalın bir örtü bulamazsınız, hayatınız boyunca işte şimdi yaptığınız gibi yapacaksınız, yoksa toplum denen çok kıçlı ve çok başlı gardiyan canınızı fena yakar.”

Heba, Hasan Ali Toptaş

Bir ziya tanıdım Hasan Ali Toptaş’ın Heba’sında. Ziya aslında bize bir şeyler anlatmaya çalışır. O, putlarla, korkularla, arzularla savaşan bir askerdir. Onun tıpkı hemen her kişide olduğu gibi çocukluk çağlarından beri peşini bırakmayan, zaman içinde kendisiyle birlikte seyahat eden bir günahı vardır. Bunu kendisine açıkça itiraf edemese de o günahın sonraki yaşamının her aşamasında izi vardır. Her ne kadar kendisi toplumdan kaçıp bir köye yerleşmek istese de tek bir yanlışın üzerine kurulu tüm inançları, eylemleri ve düşleri asla onun peşini bırakmaz. Nitekim hayat denilen şey ve onun içinde birer korkuluk gibi dünyamızı işgal eden inançlarımız bariz bir buğu gibi görüş mesafemizi sıfıra indirir. Gördüğümüz, yaşadığımız veya tattığımız her dogma binlerce yıllık insanlık tarihi olur. Bizden sonra gelenler de bunlara tapınmaya devam eder.

Bazılarımız için hayat hafife alınır bir şey değildir. Onların gayrimeşru hevesleri bilinçaltlarında bir noktaya değer ve böylece arzularının temas ettiği yerde ahlak muamması ile çetin bir savaş içine girerler. Şahısların benlikleri bu zorlu muharebelere girdikleri darmadağın bir meydandan farksızdır. Kendi içlerine hapsettikleri kötü anılar kişiliklerinin üzerine çıktığında savaşa tutulurlar. Bu sürecin neticesi iki ile ikiyi yan yana koyup alacağımız sonuç kadar net olamaz. Çünkü bu hesap, bir sonuca varmanın imkânsız olduğu hesaplardandır. Zira insanın hesaplaştığı kendisinden başkası değildir.

İnsan tek başına var olamaz. Belki bir beden, bir cisim olarak fiziksel varlığını sürdürebilir ama onu o yapan, kişiliğini tayin eden aile ve toplumdur. Bu bağlamda kültür dokusu ve toplum ilişkileri kişiliğe etki eden en temel faktörler listesine girebilir. Sırf aynı sebeplerden düzenin içindeki çürüklükleri, bozuklukları ya da aksaklıkları şikâyet etmek yeterli değildir. Tam da tamamen bu yapının parçası, içinde alelade bir dişlisiyken kişiler bir diğerinden daha farklı, daha iyi olmalı inancına kapılırlar. Çünkü var olan her kavramı birbirine bağlayan, onu anlamlandıran yine insanın kendisidir. Onun kim olduğunu huyları, davranışları ve edimleri ifade ederken, bu tutumlar aynı zamanda gelecek kuşakların da kimlik temelini atar. Toplum kişiliği yaratır ve süreç gizliden öğüt verme biçiminedir. Aile bireye ne olmaması gerektiğini, arkadaş kim olsa daha iyi olurdu gerekliliğini veya tüm diğerleri ne olmayı arzulayıp ne olamadıklarını anlatır durur. Kişi insanların elinde, kim oluyoruz belirsizliği ortadan kalkarken, iki yaramaz çocuğun paylaşamadığı güzel ve şık bir oyuncak gibidir ve sonunda onun bilinçaltı yine ondan habersiz kendi arzularını inşa eder.

İnsan böyle bir çekişmenin ürünüdür. Görgü kuralları, toplumsal yapı onu hiç istemediği bir varlık haline getirir. Üstelik yaptığı şeyi bu değişimin aslında olması gerektiğine inandırarak yapar. Oysa kendi benliğinin yanında toplum baskısı, ruhunun karşısında insanlık güdüsü hep çelişki halinde olacaktır. Medeniyetin içinde rolünü devam ettirirken bu canlının bir tarafı doğaya dönmek ister ama çoğu insan bunda başarılı olamaz, toplumdaki rolüne alışmış olarak devam eder. Nihayetinde ise çoğumuzu bu mücadelenin kendisi var eder, belki de tamamıyla yok eder.

İyi ya da kötü, doğru veya yanlış, gerçek yahut yalan, bu kavramların hepsi aslında var olmayan, sadece insanın kendisinin yarattığı algıların insan zihni üzerindeki etkileridir. Bizler kendi yarattığımız anlamların köleleri olarak hayatlarımızı çekilmez hale getiren varlıklarız. Zıtlıklar yaratıp bu zıtlıklardan kendimize kavgalar çıkarıyoruz. İnançları savunup bizimle beraber herkesin bunlara inanmasını bekliyoruz.

ölümün ifadesi: ihtiyarlık #deneme

Doğmak ve ölmek; Ömür düzlemi için şimdi ve sonranın tüm matematiksel değerlerini barından metafizik doğru. Dünyanın en belirgin gerçeği ve görüntümüzle içine giriyoruz bu gerçekliğin. Dokunulabilen, işitilebilen, anlaşılabilen bir şey oluyoruz. Sonra eskiyor ve yok oluyoruz.

Tarihin apaçık bize sunduğu önerme istisnasız her canlı varlığın sahip olduğu yaşam evrelerinin onu son yolculuğuna hazırladığıdır.  Bu bir alışma süreci gibidir; Cenin olarak bir organizmaya dönüştükten sonra bebek kafasının o yumuk gözleriyle dünyanın ışığına alışmak ve sonrasında emekleyerek çocukluğa doğru sürüklemek bedenlerimizi. Zamanla adımları sağlamlaşan bu canlı varlık, gençlik evresinden sonra yetişkinlik olarak adlandırılan o göreceli bitiş noktası belirlenmiş sürecin içinde var olur. Var olmak evet ya da yok olmaya doğru ilk adımlar. Artık beden, dalından düşen meyveymişçesine çürüyecek. Toprak onu özüne katacak. Hayatlarımız böylece bir gün ifadesizce solacak ve sonlanacak.

Oysa doğada, mutlak biçimde, an halinde, olduğumuz gibi yokluktan varlığa denk düşsek ve ömür denilen süreç hiçbir evreye tekabül etmese, bir düşünün. Yani misal hep yirmi dokuz yaşımızda olsak yahut ne genç ne de yaşlı olarak tanısak kendimizi, fiziki hiçbir gelişme evrilme-değişme süreci olmasa. Bunları istemez miydiniz? Belki de böylesi tedirgin ederdi bizleri. Kendi gözlerimizle derimizin üzerinde o yaşlılık beneklerini görmek, ağzımızın içine dökülen dişlerimizi toplamak, buruşan alnımızı ovarak germeye çabalamak ölümü kabul görmemizi sağlıyordur. Wilhelm Schmid Sakin Olmak isimli kitabında “Bir zaman sınırının idrak ediliyor olması, yaşamı onaylanabilir görünen bir şeye dönüştürmeye motive eder” (86) şeklinde sabitliyor bu fikri. Yaşam her anında tekdüze olsaydı ve eğer sekseninci yaşımızda da gençliğimizin ilk yıllarındaki kadar dinç ve merdivenleri çıkarken tıknefes olmasaydık bu o kadar kolay kabullenilebilecek bir husus olmayabilirdi. Nitekim gençlerin ölümlerini kabullenemeyişimiz de bundandır denilebilir. Ölüm her yerde, her anda bizi bulabilecekken, bizler o bedenleri henüz taze olanlar için erken gitti deriz. Genç olmak yaşamaya devam etmek için güven verir bize, ya da bir teminat olarak görürüz onu gelecek günlerimiz için. Gücümüzü, kuvvetimizi kıyaslarız böylece bizden daha güçsüz daha buruşuk olanlarla.

Eğer şirinleştirmek için kendimizi zorlamayacak ve gerçeği pür çıplaklığıyla ele alacak olursak yaşlanmak denilen vetire ölümü böylesine niteleyen korkunç bir olguyken nasıl olur da ondan iyi bir şeymiş gibi bahsedebiliriz ki.  Lakin yine Schimd’in ifade ettiği gibi başka çaremiz yok gibidir. Tecrübe diyebileceğiz bu şirinleştirme uğraşlarının adına ya da erdemi anacağız çünkü oturmuş bir kişiliğimiz vardır savunusunu dile getireceğiz veya yılların getirdiği birikimlerden bahis açacağız tüm diğer argümanlar da yetmediği takdirde. Çünkü “Yaşam, değiştiremeyeceğimiz birçok şeyi, özellikle de acı ve felaket tecrübelerini sükûnetle kabullenmeyi dayatıyordur” (Wilhelm Schmid, 49) bize. Sadece bunu biraz daha alıştıra alıştıra yedireceğiz bünyemize sanırsın kek hamuru hazırlar gibi.

Ölümlü varlıklar olarak kaçınılmaz sonumuzu alışkanlık olarak kazanıyoruz ve bile bile yaşama katlanıyoruz. Nitekim ölüm hiçbir canlı için şaşırılacak bir şey değildir. Beni daha çok hayrete düşüren her zaman doğurulmuş olmaktır. Aslında yaşamla ilgili en gerçekçi analize Nilgün Marmara’nın Sylvia Plath’in Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi isimli kitabında rastlamışımdır. Nilgün Marmara bu kitapta kendisi gibi yirmi dokuz yaşında intihar eden Sylvia Plath’in ölüme dair farkındalığının altını çizmek düşüncesiyle alıntıladığı Beckett’ın yaşama dair düşüncesini “…annelerimizin mezarlarımızın üstüne bacaklarını açtıklarını ve bizi mezarlarımızda doğurduklarını” (54) kelimeleriyle ifade eder. İşin malum gerçeği ölüm her anın içindedir. İhtiyarlamak sadece varabileceğimiz en uzak nihayet. Öldükten sonra nereye gideceğiz bilemiyoruz ama giderken huzurlu gidebilmek adına fazla alışmamalı dünyaya.

Kaynaklar:

  • Wilhelm Schmid. Sakin Olmak – Yaşlanırken Kazandıklarımız. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
  • Nilgün Marmara. Sylvia Plath’ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi: İstanbul: Everest Yayınları, 2011
  • Görsel: http://bokeumaudreyko.weebly.com/dali–surrealism.html

 

varsayım #şiir

yorgunluğu nasıl bilirdiniz diye soruyor uzaktaki
baş edemediğiniz bir ağrı mı ya da bastıramadığınızda uyku

bir kuş, bir heykelin kolundan değil gölgesinden kaçarken
bir adam elinde çenesi ya da çenesi elinde, tanımıyorum
bir kadın uzanmış boylu boyunca, hareketsiz
-ne kuşları bilir ne çiçekleri-
bir fotoğraf ki bunların hepsini bize söylemekte
kaç yıl oldu yahu ne yapıyoruz burada

senin uzağında hoşuma giden bir şey oluyor yaşamak
her ev beni terk edecek ve o şiire aldatacak

şimdi bu, senin odana çökmüş yorgunluktur
ben de geleceğimdir belki
ikimiz de biliyoruz şehrin yalnızlığına hasret taşıyor tarihli mermerler
iki tarihin arasında beraber geçirmediğimiz günler, ıslak toprağın altında
buna sakın aldanma, sen orada-ben burada

mesafelerin ucu ucuna değer
değen sestir yahut suskunluk
rutubet, kir kokusu ve içe dönük mutsuzluk
her zaman böyle aldatılır sevildiğince insan
hem ne çıkar bir varsayımsan ya da ben yoksam

dokuzundu #şiir

hayli zamandır inceliyor derim
güneş gagamın sivrisinde uğuldayamıyorsam
kanatlarımın altında güvercin akarı da varsa
kanımın son damlasına kadar yaşarım

gölgelerde köreldim
yutmadım bu yalnızlığın aldattığı tapınmalar vardı
söylemeli kulağıma senin çatının gölgeleri de bir kuşu özlüyor
yoksa tabaktaki balık kardeş katilini çatal mı zannediyor

betimlemekten geliyorum göğümün sokağımı
adı dokuzdu çınar ağaçları yoktu parklarında
köpekleri bağlamıyorduk ama hepsi duruyordu
ümit edercesine geceleri uluyup
buraları bizim olurdu

kir kaşıtır dünyanın göbeğini
bir iştir aldık başımıza

kargalar ve tepkime #şiir

yorgunluğumun emekçisi
perde tıkırtısı, kapı soğukluğu ve uzanamadığım anahtar priz
birazdan terk edeceğim sırtımın ağrılarını

allah’a söyledim
ne geçmiştir beni yaratan ne var olacağım gelecekte
çünkü yıllar yok oluyor bir ruh gibi insanın bedeninde
bıraksa yakamı aldatacağım kendimi güzel kadınları sevip
doğmak için mi var güneş yoksa batmak için bilinemez de

kimsenin acısını geciktirmedi salgın hastalıklar
şimdi yorumlayacağız duyulmayacak, aynı, çığlıklarımızı adlı eseri
ve gecikecek ölümün şefkati nefs hazır oldukça

saklambaç #şiir

bir yanda sevgilim kendini buruşturmuş kâğıt
öte yandan, bu gücü nereden buluyor tarifi, bilinmiyor
üç ağaçta seni anlatırlar serçeler, baykuşlar, kumrular
güneş doğar, çalar saat, her yerde saz şimdi

mis kokusu bokun, sevda çılgınlığı pezevenklerin
eski şiir, eski şair, eski şehir elimde
o imgeyi kakalarken aşıklara şiir diye
duvardaydı izi, saklandığım arkasında

oyunun kuralına uydurunca korkuları
saklanmış olmuyorum öyleyse
yalnızlık, bir çeşit saklambaç

üç varlıkta seni anlatırlar şairler, bilim adamları, filozoflar
ışık doğar, zaman saat, hiçlik şimdi
bu yüzden ölelim rahatsız etmemek için kimseyi

çöplük #şiir

ne çöptür çöpe attığım
ne çöptü çöp atılan
damarlarında yer altının üstünü düşen suyu sızdıran
cehennem ateşi var, kabrimde
ve yirmi üç sözcük

sadece elleri yorgun, biraz nasır tutmuş benden ötede
öyle ya yoksa nasıl derdim işçi babamın elleriydi yüzümde
değen ve öğlen vaktini biraz çikolata, kahveyle aldatan
vefasız
elli iki sözcük

bakınız bir baş gibi düşünüyor demliğim kirlerinin arasında
bal gibi düşünüyor
altmış altı sözcük

daha fazlasını yazamıyorum ama
bu kadarı da yetmiyor
yetmiş de fazla sözcük